U bent verzekeraar

S-Team, samen sterk!

Een groepering van ongeveer 45 kantoren waartoe u vereenvoudigde toegang krijgt.

Een stabiele bondgenoot (ontstaan in 1998) met oog voor een rendabele samenwerking op lange termijn.

Een regelmatige opvolging van de resultaten en van s/p om de rendabiliteit hoog te houden.

Een centraal aanspreekpunt om de communicatie te vereenvoudigen.

De back-office staat u bij in de begeleiding van de leden van het collectief.

Alle S-Team makelaars worden jaarlijks onderworpen aan interne criteria.

Nieuwe kandidaat-leden moeten aan dezelfde criteria voldoen. Ieder nieuw lid van het collectief wordt u ter goedkeuring voorgelegd. U beschikt over een (te motiveren) vetorecht.

Leden van het S-Team engageren zich om met u samen te werken. Hun engagement wordt door het collectief opgevolgd.

Niet-actieve leden kunnen uit het collectief geweerd worden via de jaarlijkse criteria.

Geïnteresseerd in het S-Team? Wilt u meer weten over onze werking en over onze makelaars? Mail naar info@s-team.be met uw gegevens. Onze back-office zal dan contact met u opnemen.

Contact